Vår Framtid

Vår Framtid är en ideell förening i Ånge kommun. Vi tror på att vår kommun kan ha en ljus framtid, bara vi invånare tar ansvar för oss själva och vågar forma vår kommun till vad vi vill att den skall vara.

En del av vårt arbete görs inom den kommunala politiken. Inför valet 2014 bildades ett politiskt utskott som registrerades som parti. Vår Framtids politiska utskott är kommunens näst största parti.

Anmäl dig till Vår Framtids valvaka innan 8/9 via valvaka@varframtid.se