Otillräckligt beslutsunderlag, nedläggning Alby skola

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vår Framtid kan inte acceptera att politiken ska ta viktiga beslut på otillräckliga underlag. De politiker som är beredd att ta stora risker, bryr sig inte om kommunens invånare. Därför ställde Vår Framtid krav på underlaget när det gäller Alby skolas framtid. Det går inte att säga ”Vi tror att det är bättre att lägga ner, därför spelar inte beslutsunderlagen någon roll”

Vår Framtid är till för invånarna, och för att ta bästa möjliga besluten så ska vi ha de bästa möjliga underlagen.