Vad gör vi åt befolkningsminskningen?

Publicerad denKategorierBefolkningsutveckling, Politik

Medan ledande partier i Ånge kommun anser att det inte gå göra något åt befolkningsminskning, så gör andra kommuner det.

Till och med på senaste kommunfullmäktige fick Vår Framtid kämpa för att det ska vara ett mål med en positiv befolkningsutveckling.

Vi kan inte fortsätta tycks synd om oss själva och vänta på att staten kommer och räddar oss, det kommer aldrig att ske!

Andra kommuner gör något praktiskt istället, som SVT rapporterar.