Tilläggsförslag i samrådsyttrande.

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Oavsett vad man tycker om vindkraft, är kunskap och information viktigt inför ett beslut. De som vill bygga vindkraft på Storåsen, vill genom ett samrådsyttrande ta reda på vad kommunen vill ha för information för att vi i ett senare skede ska kunna ta ett beslut.

Tjänstemännen i kommunen skrev ett förslag, men Vår Framtids politiska utskott ville få mer information beträffande lokalnyttan i form av arbetstillfällen och upphandlingar, både under och efter bygget.

Då VF inte fick gehör för dessa frågor i Kommunstyrelsen, har vi valt att utnyttja möjligheten att på eget initiativ lämna in dem i föreningens namn. VF tog fram ett tilläggsförslag, som röstades ner av majoriteten i Kommunstyrelsen. Stig Malmberg (politisk obunden), Örjan Olsson (V) stöttade det förslag som Linda Mattsson (VF) lade fram.

Det borde vara en helt logiskt fråga inför ett beslut, att den som vill etablera sig redovisar vad kommunen får för fördelar av det.