Kommunal vetorätt i fara

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Sveriges regering har initierat en snabbutredning syftande till att se möjligheter att ta bort kommunernas vetorätt rörande vindkraftsetableringar inom sin kommun.

Kommunens rätt att säga nej till etablering av vindkraftsparker är i allra högsta grad en demokratifråga. Vi kan inte acceptera att staten skall anse att vindkraftsbolag skall ha rätt att köra över lokala, demokratiskt valda representanter. Att frågan ens hamnar på regeringens dagordning är mycket oroväckande.

Vår Framtids politiska utskotts företrädare, oppositionsråd Linda Mattsson, reagerar starkt i en intervju i Sundsvalls tidning.

”Jag såg när det här förslaget kom och höll på att gå i taket.”

https://www.st.nu/artikel/kommunernas-vindkraftsveto-hotat-utredning-vacker-kanslostormar-holl-pa-att-ga-i-taket