Vår Framtids politiska utskott motionerar om strukturerad målstyrning

Publicerad denKategorierPolitik

Vår Framtids politiska representanter har ofta varit kritiska till hur politiska mål sätts och följs upp i Ånge kommun. Mer än en gång har vi stått i talarstolen och påpekat till och med matematiska inkonsekvenser i de mål som sätts av den politiska majoriteten. Vi har poängterat att samma mål sätts år efter år, och följs åt av samma prioriterade aktiviteter år efter år, utan att någon effekt av aktiviteterna följs upp. Inom utbildningspolitiken är målen som sätts upp ofta sådant som redan styrs av skollagen.

Vår uppfattning är att målstyrningsarbetet måste bedrivas mycket seriösare än fallet är idag. Målstyrning måste ta sin grund i en ärlig nulägesanalys. Målstyrning måste ta avstamp i identifikation av var utvecklingsbehoven finns, så relevanta verksamhetsmål kan tas fram. Det är inte produktivt att sitta och hitta på mål under några enstaka möten. Det krävs att arbete läggs ner. Vidare krävs att satta mål följs upp samt att avvikelser från måluppfyllnad analyseras och korrigeras.

Vi har insett att det inte är en framkomlig väg att fortsätta som vi gör. Målstyrningsarbetet måste reformeras från grunden om vår kommun skall kunna utvecklas åt rätt håll.

Motionen i sin helhet är åtkomlig via kommunens webdiarium, diarienummer KS 20/399.