Vi skall inte vara en uppställningsplats för andras elproduktion

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

Vår Framtids styrelse och politiska utskott har fattat en principbeslut om vår inställning till fortsatt vindkraftsetablering inom Ånge kommun. Principbeslutet befäster den position vi redan har intagit. Därmed är det mer ett klargörande än någonting nytt.

Vår uppfattning är att för att en etablering av nya kraftverk ens skall övervägas, måste det först och främst visas att det ger oss som bor i kommunen någonting tillbaka som står i paritet med intrånget. Vi är inte intresserade av att bara tillhandahålla en geografisk placering för en elproduktion som inte kommer oss till godo. De nedprutade avsättningarna för bygdemedel utgör i bästa fall smulor från den rike mannens bord och motsvarar inte på långa vägar vad vi borde kunna få. Vi behöver lokal industriell och ekonomisk utveckling. Vi behöver många fler arbetstillfällen. Vi behöver större skatteintäkter. Att bara ställa upp några vindkraftsparker ger oss ingenting av detta.

Den dagen det visar sig att en lokal vindkraftsetablering ger betydande lokal utveckling kan vi börja överväga etableringar igen. Tills dess är det nej från oss.

Läs mer i Sundsvalls Tidnings reportage.