Vår Framtid föreslår ett enda verksamhetsmål för utbildningsnämnden 2021

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Ånge kommun befinner sig mitt i processen att fastställa verksamhetsmål för 2021. De av majoriteten föreslagna tre målen för utbildningsnämnden för 2021 är identiska med målen för 2020, och liknar därmed målen man satt upp tidigare år om och om igen. Dessa målförslag riktar sig direkt till verksamheterna och är dessutom till största delen sådant man enligt lag måste arbeta med i skolan i vilket fall som helst. Från vår horisont är sådana målformuleringar inte tillfredställande. Verksamhetsmål skall syfta till att utveckla verksamheten, och måste därför ha sin grund i en nulägesanalys och en identifikation av utvecklingsbehov.

Vår Framtids politiska utskott vill som enda mål för utbildningsnämnden för 2021 ha: ”Genom grundlig analys identifiera och åtgärda minst tre allvarliga brister i huvudmannaskapet.”

Anledningen till att vi vill ha den lydelsen, är att vår egen genomlysning av kommunens utbildningsverksamhet visar att Ånge kommun brister i huvudmannaskapet i avsevärt högre grad än verksamheten i klassrummen visar behov av förbättring. Vi har bevittnat en bristande transparens mellan det politiska skiktet och de som arbetar bland elever och förskolebarn. Vi har sett hur utbildningsnämndens protokoll inte korrekt återspeglar vad som faktiskt yrkats på under sammanträden, eller ens vilka beslutande ledamöter som deltagit. Vi har sett hur befogad kritik från kommunens revision besvaras slentrianmässigt och helt i avsaknad av självkritik. Vi har sett hur kritik och rekommendationer från Skolinspektionen rörande just kommunens huvudmannaskap för grundskolan 2018 lämnades utan åtgärd. Vi har sett hur den ekonomiska framförhållningen haltar. Vi har vid ett tillfälle i samband med behandling av Vänsterpartiets motion om avslutningssamtal med lärare som avslutar sin anställning i kommunen bevisligen fått direkt falsk information. Vi fick höra att avslutningssamtal hålls med alla som slutar, vilket kunde motbevisas snabbt med personliga samtal med ett antal lärare vi känner, varav ingen hade blivit erbjuden avslutningssamtal.

Ledarskap börjar i toppen. I en kommunal verksamhet består toppen av politiker. Om styrningen från politiken är skakig, kommer allt därunder också oundvikligen att vara skakigt. Det finns massor av klara indikationer på att Ånge kommun inte klarar sitt huvudmannaskap för skolan på ett acceptabelt sätt. Därför vill vi rikta årets verksamhetsmål mot den högsta nivån i kommunens utbildningsorganisation. Vi måste laga det som är trasigt.