Vår Framtids politiska utskott tog tidigt ställning i vindkraftsfrågan

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

En sund utveckling av kommunen har sedan föreningen bildades varit vårt fokus.

Vi har varit väldigt tydliga med att vi inte vill se vår kommun bli en uppställningsplats åt andras elproduktion. Det betyder inte att vi är kategoriskt emot vindkraftsetableringar, utan det betyder att för att vi ens ska överväga att tillstyrka fler etableringar ska de vara kopplade till en direkt nytta för vår kommun – en nytta som måste överglänsa etableringens baksidor.

Redan i juni 2020, för nästan två år sedan, ville vi i Kommunstyrelsen lägga till en serie frågor om lokal ekonomisk nytta till samrådsyttrandet kring den sökta etableringen på Storåsen [1,2]. Den socialdemokratiska majoriteten gick emot våra tilläggsförslag – de var väldigt tydliga med att frågor om lokal ekonomisk nytta inte skulle få ställas [3]. Vi lämnade då, när vi inte tilläts ställa frågorna via den politiska kanalen, istället på eget initiativ i föreningens namn in dessa frågor [4,5,6]. I september 2020 gjorde vi samma tur, med samma resultat, rörande Långåsen. [7]

I november 2020 tydliggjorde och fastställde vi den hållning vi redan hade i form av ett principbeslut. Det kan läsas i sin helhet på vår hemsida [8]. I korthet är budskapet att vi säger nej så länge villkoren är som de är. Den dagen förutsättningarna har förändrats så kanske det kan bli annorlunda, men fram till dess så är det här vårt inriktningsbeslut [9].

I juni 2021 avhandlade Kommunstyrelsen samrådsyttrande för vindkraftspark Marktjärn, och då fick vi äntligen igenom att vi fick lägga till frågor om lokal ekonomisk nytta [10].

Referenser

[1] https://varframtid.se/2020/06/21/vindkraft-och-lokal-ekonomi/

[2] https://www.st.nu/2020-06-20/var-framtid-vill-byta-naturtillgangar-mot-arbetstillfallen–efterlyser-varaktig-verksamhet-nagonting-som-stannar-kvar

[3] https://khweb02.ange.se/webdiary/files/ee3d8bf2-bc4e-4f0b-a52e-c5c71dd226f8.pdf

[4] https://varframtid.se/2020/07/03/tillaggsforslag-i-samradsyttrande/

[5] https://varframtid.se/2020/08/07/tillaggsyttrande-samrad-om-vindkraftspark-storasen/

[6] https://www.st.nu/2020-08-07/oppositionsradet-kritiskt–helhetsgrepp-kring-vindkraften-saknas-ju-mer-man-laser-desto-smutsigare-tycker-jag-det-ar

[7] https://khweb02.ange.se/webdiary/files/1bf57cf3-d896-488f-bb1c-8381d28461fe.pdf

[8] https://varframtid.se/2020/11/07/vi-skall-inte-vara-en-uppstallningsplats-for-andras-elproduktion/

[9] https://www.st.nu/2020-11-07/inga-fler-vindkraftparker-i-ange–oppositionsradets-lofte-i-stormiga-fragan-sager-nej-sa-lange-villkoren-ar-som-de-ar

[10] https://khweb02.ange.se/webdiary/files/2b6d8bf7-4e03-4472-9da9-4a81a0e86104.pdf