Ånges socialdemokrater tar oförtjänt åt sig äran

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

(Denna text har också publicerats som debattartikel i Sundsvalls Tidning [1].)

I en debattartikel i ST den 28 augusti [2] går Ånge kommuns socialdemokrater ut och på ett häpnadsväckande sätt fiskar röster med lista med saker de säger sig ha åstadkommit. Sanningen är att vad de räknar upp inte är deras förtjänst. Uppenbarligen har S i Ånge så mager egen politik att de måste ta åt sig äran för vad andra har drivit för att ha något att säga.

Viskansanstalten?
Att S haft en del dialoger om den – det stämmer, men det har även andra på regionnivå. Det finns en lokal socialdemokrat som länge drivit egen opinionsbildning – en som inte finns med bland artikelns författare. I övrigt har inte S gjort något mer än någon annan.

Besöksmål?
Att anslå pengar till underhåll av besöksmål lyftes av Vår Framtids representant vid fullmäktige 13 juni. Det är vår idé som sossarna gör till sin egen.

Vikbron?
Vår Framtid har varit i tidningen ett par gånger utifrån att den varit fullkomligt obrukbar under en orimligt lång tid. Vänsterpartiet lämnade in en motion om att ta över den.

Insamling av skrotbilar?
Kommunfullmäktige röstade ner Vår Framtids motion om insamling av skrotbilar redan 24 februari 2020. Sedan dess har frågan fått nytt liv och glädjande nog genomförts, men ursprunget till vad S skryter om är en motion som de röstade ned för flera år sedan.

Digitala möten under pandemin?
Det är sant att Ånge kommun var bland de första att hålla digitalt fullmäktige. Sossarna med flera drev inledningsvis linjen att vi skulle dra ner på antalet representanter till Folkhälsomyndighetens rekommenderade gränser och ändå hålla fysiska möten. De ville bryta mot lagen, offra demokratin, istället för att använda de tekniska plattformar som finns. Det var Vår Framtid som drev igenom att vi skulle eliminera smittorisken och behålla representationen genom att träffas digitalt.

100 km/h på E14?
Vår Framtid lämnade in en skrivelse där vi föreslog samarbete med berörda kommuner efter sträckan för att få mer kraft i budskapet att en sänkning till 80 km/h drabbar oss väldigt hårt.

Skolresultaten?
I skolfrågan har socialdemokraterna inte ens ryggat från att aktivt bryta mot lagen för att tysta oppositionen. Begäran om extra sammanträden har ignorerats. Yrkanden har man vägrat protokollföra. Till och med revisionen har kritiserat Ånge kommun för att inte ta resultatnedgångarna på allvar. Vår Framtid har krävt gång på gång att politiken ska ta huvudmannaansvaret på allvar men blivit nedröstade. Den sista ”uppgången” S skryter om är närmast en liten återhämtning av de chockerande dåliga siffrorna året innan – tyvärr vittnar den inte om att någonting är på väg åt rätt håll.

Frukt i skolan?
Detta skrev Centerpatiet en motion om. Centern – inte sossarna.

Socialdemokraterna avslutar med att be om ert förtroende i valet den 11/9. För all del: vill ni ha ett parti som snor andras arbete och tar åt sig äran är S ett bra val.

Linda Mattsson, Joakim Bäckström
Vår Framtids politiska utskott

[1] https://www.st.nu/2022-08-30/var-framtid-s-i-ange-tar-at-sig-aran-for-vad-andra-har-drivit
[2] https://www.st.nu/2022-08-28/fran-en-knaande-inlandskommun-till-en-framtidskommun-inom-gron-omstallning