Valresultatet 2022

Publicerad denKategorierPolitik

Tack alla som röstade på Vår Framtids politiska utskott i valet till kommunfullmäktige i Ånge kommun 2022!

Mandatfördelningen mellan partierna är nu klar, om än inte slutligt fastställd. Personkryssen kvarstår att räkna. I tabellen nedan återges det nya fullmäktiges sammansättning. Inom parenteser visas förändringen sedan förra valet.

  • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, 14 (-2)
  • Sverigedemokraterna, 6 (+1)
  • Vår Framtids politiska utskott, 6 (+1)
  • Moderaterna, 4 (oförändrat)
  • Centerpartiet, 2 (oförändrat)
  • Vänsterpartiet, 2 (oförändrat)
  • Kristdemokraterna, 1 (oförändrat)

Valets stora förlorare är Socialdemokraterna. Vår Framtid och Sverigedemokraterna har gått fram. Procentuellt bland valdeltagarna har Sverigedemokraterna gått om oss (17,2% mot 16,8%), men mandatmässigt är vi fortfarande lika stora. Tittar man närmre i siffrorna ser man att det var otroligt nära att KD också tog ett mandat från S. Det handlar om en marginal om bara ett ensiffrigt antal röster. Valnattsresultatet visade på att KD skulle få 2 mandat och S bara 13, men när uppsamlingsdistriktet räknades samman några dagar senare återgick det mandatet till S. Det är så små marginaler att det rent hypotetiskt kan svänga igen i en kontrollräkning och ny bedömning av ogiltiga röster, även om det inte kan anses troligt.

Nu inväntar vi att ett politisk majoritet kan (eller inte kan) formeras. Gångna mandatperioden har S+V tillsammans fått majoritet, mandatperioden innan dess hade S egen majoritet. Nu kommer inte S+V att räcka till majoritet (det krävs 18 mandat eftersom vi har 35 platser i fullmäktige). Hur en eventuell majoritetskonstellation kan se ut är i dagsläget rena spekulationer.

Vi inväntar vidare slutligt fastställande av valresultatet inklusive räkning av personröster innan vi exakt vet vilka som ska sitta i kommunens högsta beslutande organ. Oavsett hur det blir med olika konstellationer och valtekniska samverkansformer, kan ni lita på att vi kommer att fortsätta driva våra frågor om skolan, om ordning och reda i kommunala handlingar, om befolkningsutveckling och näringslivet, et cetera med oförändrat engagemang. Nu är vi dessutom ett mandat starkare än efter förra valet.