Vad är Ånges nya styre så rädda för?

Publicerad denKategorierPolitik

Ett av skolboksexemplen på härskarteknik är att skaffa sig ett informationsövertag. Har man mer information har man automatiskt mer makt. Håller man omgivningen ovetande slipper man besvärliga ifrågasättanden.

Efter valet bildades i Ånge kommun en bred koalition mellan socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och centern i syfte att säkra fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav. Detta är helt enligt de demokratiska spelreglerna och ingenting vi som oppositionsparti har synpunkter på i sak. Vi har dock ställt oss emot de kommunala stadgeändringar den nya koalitionen drivit igenom för att slutföra kohandeln, då vi anser att styrdokument ska vara till för kommunens skull och inte de styrande politikernas, men vi har fått se oss nedröstade.

Nyligen har ett investeringsärende varit uppe på den politiska dagordningen för att rusta upp kommunhuset i Ånge och göra entrén mer inbjudande. I grund och botten välkomnar vi en upprustning, men vi har varit tvungna att bromsa ärendet då beslutsunderlagen varit alltför skrala. Vi nyttjade möjligheten till minoritetsåterremiss för att få mer information, men det har majoriteten nonchalerat och avser att driva igenom beslutet utan mer än marginell komplettering. Man vägrar helt enkelt att ge oss den information vi efterfrågat.

Sedan lång tid har Ånge kommuns politiska arbete innehållit måndagsmöten där representanter från såväl majoriteten som oppositionen fått information och tillfälle till informella diskussioner med kommunledningen. Nyligen aviserade kommunalråd Erik Lövgren (s) att oppositionens företrädare Linda Mattsson (vf) inte längre är välkommen till dessa måndagsmöten. Istället erbjöd han henne en måndagslunch med ledande socialdemokrat där utvald information (förmodat väl filtrerad) skulle serveras. Med andra ord försöker han anmärkningsvärt nog skapa en situation där oppositionens informationskanal ska gå via honom själv.

Att det nya politiska styret i Ånge kommun aktivt arbetar för att undanhålla oppositionen information får därmed anses bevisat bortom rimligt tvivel. Det är en klassisk härskarteknik. Vi ställer oss undrande till syftet. Vi har alltid haft en hyggligt god transparens i vår kommun som nu i ett slag förbytts mot grumligt dunkel. Vi undrar vad S+M+KD+C-koalitionen har för sig som gör dem så rädda för oppositionen att vi måste hållas i mörkret?