Trendbrott?

Publicerad denKategorierBefolkningsutveckling, Politik

Har avfolkningstrenden i Ånge kommun vänt? Ja, tittar man på SCB:s statistik ser det ut så. Sedan slutet av 2018 har det gått stadigt neråt, men siffrorna för juni och juli visar faktiskt ett glädjande trendbrott. (Nyare siffror finns ännu inte tillgängliga på SCB:s websidor.)