VF:s reaktion på revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 22 februari 2021 presenterade kommunens revision två granskningar, varav den ena rörde grundskolans måluppfyllelse. Revisorernas rapport finns tillgänglig on-line [1]. Rapporten målar upp en mycket besvärande trend över studieresultaten i vår kommuns grundskolor. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen har dalat. 2016 låg vi ungefär som riket och Västernorrland i Läs mer …

Ödehuset på Stiftelsen

Publicerad denKategorierPolitik

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020 ställde Vår Framtids politiska utskotts representant en fråga till tekniska nämnden ordförande rörande det hyreshus den politiska majoriteten vill riva i Ljungaverk. Det rör fastigheten på Fridhemsgatan 1-5, ett av husen i området som populärt kallas Stiftelsen. Huset är utrymt på hyresgäster sedan månader. Sedan dess har det Läs mer …

Vår Framtids målförslag för utbildningsnämnden

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vid kommunfullmäktige den 30 november sattes bland annat verksamhetsmål för 2021 i Ånge kommun. Vår Framtids politiska utskott har tidigare under utbildningsnämndens och kommunstyrelsens sammanträden föreslagit ett alternativt mål för utbildningsnämndens verksamhet. Det mål vi föreslagit har lydelsen Genom grundlig analys identifiera och åtgärda minst tre allvarliga brister i huvudmannaskapet. Under debatten i kommunfullmäktige mildrade Läs mer …

Vår Framtid föreslår ett enda verksamhetsmål för utbildningsnämnden 2021

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Ånge kommun befinner sig mitt i processen att fastställa verksamhetsmål för 2021. De av majoriteten föreslagna tre målen för utbildningsnämnden för 2021 är identiska med målen för 2020, och liknar därmed målen man satt upp tidigare år om och om igen. Dessa målförslag riktar sig direkt till verksamheterna och är dessutom till största delen sådant Läs mer …

Vi skall inte vara en uppställningsplats för andras elproduktion

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

Vår Framtids styrelse och politiska utskott har fattat en principbeslut om vår inställning till fortsatt vindkraftsetablering inom Ånge kommun. Principbeslutet befäster den position vi redan har intagit. Därmed är det mer ett klargörande än någonting nytt. Vår uppfattning är att för att en etablering av nya kraftverk ens skall övervägas, måste det först och främst Läs mer …

Gemensamt uttalande med representanter för KD och S

Publicerad denKategorierPolitik

Oppositionsråd Linda Mattsson (VF) har gjort ett gemensamt uttalande i Sundsvall Tidning tillsammans med Kjell Grip (KD) och Stiven Wiklund (S). De tre gemensamt höjer rösten om att det är hög tid att se över intrycket in- och förbiresande får av Fränsta, såväl via E14 och via Mittbanan. Linda citeras i artikeln:– Ska vi ha Läs mer …

Kommunal vetorätt i fara

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Sveriges regering har initierat en snabbutredning syftande till att se möjligheter att ta bort kommunernas vetorätt rörande vindkraftsetableringar inom sin kommun. Kommunens rätt att säga nej till etablering av vindkraftsparker är i allra högsta grad en demokratifråga. Vi kan inte acceptera att staten skall anse att vindkraftsbolag skall ha rätt att köra över lokala, demokratiskt Läs mer …

Trendbrott?

Publicerad denKategorierBefolkningsutveckling, Politik

Har avfolkningstrenden i Ånge kommun vänt? Ja, tittar man på SCB:s statistik ser det ut så. Sedan slutet av 2018 har det gått stadigt neråt, men siffrorna för juni och juli visar faktiskt ett glädjande trendbrott. (Nyare siffror finns ännu inte tillgängliga på SCB:s websidor.)

Inget ställningstagande rörande storförskola i Ånge tätort.

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vår Framtids politiska utskott yrkade på återremiss i ärendet på utbildningsnämndens extramöte i måndags, då beslutsunderlaget ansågs alldeles för magert och oklart. På tisdagen var det kommunstyrelsens tur. Vi hoppas på fylligare underlag till nästa kommunstyrelsesammanträde, så det finns grund för ett beslut och komma vidare. Läs gärna Sundsvalls Tidnings artikel i frågan från den Läs mer …