Vår Framtid föreslår ett enda verksamhetsmål för utbildningsnämnden 2021

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Ånge kommun befinner sig mitt i processen att fastställa verksamhetsmål för 2021. De av majoriteten föreslagna tre målen för utbildningsnämnden för 2021 är identiska med målen för 2020, och liknar därmed målen man satt upp tidigare år om och om igen. Dessa målförslag riktar sig direkt till verksamheterna och är dessutom till största delen sådant Läs mer …

Vi skall inte vara en uppställningsplats för andras elproduktion

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

Vår Framtids styrelse och politiska utskott har fattat en principbeslut om vår inställning till fortsatt vindkraftsetablering inom Ånge kommun. Principbeslutet befäster den position vi redan har intagit. Därmed är det mer ett klargörande än någonting nytt. Vår uppfattning är att för att en etablering av nya kraftverk ens skall övervägas, måste det först och främst Läs mer …

Gemensamt uttalande med representanter för KD och S

Publicerad denKategorierPolitik

Oppositionsråd Linda Mattsson (VF) har gjort ett gemensamt uttalande i Sundsvall Tidning tillsammans med Kjell Grip (KD) och Stiven Wiklund (S). De tre gemensamt höjer rösten om att det är hög tid att se över intrycket in- och förbiresande får av Fränsta, såväl via E14 och via Mittbanan. Linda citeras i artikeln:– Ska vi ha Läs mer …

Kommunal vetorätt i fara

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Sveriges regering har initierat en snabbutredning syftande till att se möjligheter att ta bort kommunernas vetorätt rörande vindkraftsetableringar inom sin kommun. Kommunens rätt att säga nej till etablering av vindkraftsparker är i allra högsta grad en demokratifråga. Vi kan inte acceptera att staten skall anse att vindkraftsbolag skall ha rätt att köra över lokala, demokratiskt Läs mer …

Trendbrott?

Publicerad denKategorierBefolkningsutveckling, Politik

Har avfolkningstrenden i Ånge kommun vänt? Ja, tittar man på SCB:s statistik ser det ut så. Sedan slutet av 2018 har det gått stadigt neråt, men siffrorna för juni och juli visar faktiskt ett glädjande trendbrott. (Nyare siffror finns ännu inte tillgängliga på SCB:s websidor.)

Inget ställningstagande rörande storförskola i Ånge tätort.

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vår Framtids politiska utskott yrkade på återremiss i ärendet på utbildningsnämndens extramöte i måndags, då beslutsunderlaget ansågs alldeles för magert och oklart. På tisdagen var det kommunstyrelsens tur. Vi hoppas på fylligare underlag till nästa kommunstyrelsesammanträde, så det finns grund för ett beslut och komma vidare. Läs gärna Sundsvalls Tidnings artikel i frågan från den Läs mer …

Tilläggsyttrande, samråd om vindkraftspark Storåsen

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Jag lade fram vårt tilläggsyttrande angående samrådet för Storåsen på Kommunstyrelsens arbetsutskott i början av sommaren. Tillägget handlade om hur den lokala ekonomin kommer att stärkas, i form av lokala entreprenörer, bygdemedel, framtida arbetstillfällen m.m. Majoriteten ansåg inte att det var kommunpolitikernas sak att lägga vikt vid lokalnyttan, då det kommunala vetot handlar om huruvida Läs mer …

Tilläggsförslag i samrådsyttrande.

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Oavsett vad man tycker om vindkraft, är kunskap och information viktigt inför ett beslut. De som vill bygga vindkraft på Storåsen, vill genom ett samrådsyttrande ta reda på vad kommunen vill ha för information för att vi i ett senare skede ska kunna ta ett beslut. Tjänstemännen i kommunen skrev ett förslag, men Vår Framtids Läs mer …

Vindkraft och lokal ekonomi

Publicerad den1 kommentarKategorierPolitik, Vindkraft

Vår Framtids politiska utskott ville lägga till ett stycke med frågor om hur den lokala ekonomin skulle påverkas, tillsammans med de frågor om miljökonsekvenser som redan var föreslagna. För oss är det ett mycket viktigt beslutsunderlag. Skall vi tycka någonting om en vindkraftspark, vill vi ha fakta och förutsättningar på bordet. Tyvärr tyckte den politiska Läs mer …