Vår Framtids politiska utskott tog tidigt ställning i vindkraftsfrågan

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

En sund utveckling av kommunen har sedan föreningen bildades varit vårt fokus. Vi har varit väldigt tydliga med att vi inte vill se vår kommun bli en uppställningsplats åt andras elproduktion. Det betyder inte att vi är kategoriskt emot vindkraftsetableringar, utan det betyder att för att vi ens ska överväga att tillstyrka fler etableringar ska Läs mer …

Vi skall inte vara en uppställningsplats för andras elproduktion

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

Vår Framtids styrelse och politiska utskott har fattat en principbeslut om vår inställning till fortsatt vindkraftsetablering inom Ånge kommun. Principbeslutet befäster den position vi redan har intagit. Därmed är det mer ett klargörande än någonting nytt. Vår uppfattning är att för att en etablering av nya kraftverk ens skall övervägas, måste det först och främst Läs mer …

Kommunal vetorätt i fara

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Sveriges regering har initierat en snabbutredning syftande till att se möjligheter att ta bort kommunernas vetorätt rörande vindkraftsetableringar inom sin kommun. Kommunens rätt att säga nej till etablering av vindkraftsparker är i allra högsta grad en demokratifråga. Vi kan inte acceptera att staten skall anse att vindkraftsbolag skall ha rätt att köra över lokala, demokratiskt Läs mer …

Tilläggsyttrande, samråd om vindkraftspark Storåsen

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Jag lade fram vårt tilläggsyttrande angående samrådet för Storåsen på Kommunstyrelsens arbetsutskott i början av sommaren. Tillägget handlade om hur den lokala ekonomin kommer att stärkas, i form av lokala entreprenörer, bygdemedel, framtida arbetstillfällen m.m. Majoriteten ansåg inte att det var kommunpolitikernas sak att lägga vikt vid lokalnyttan, då det kommunala vetot handlar om huruvida Läs mer …

Tilläggsförslag i samrådsyttrande.

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Oavsett vad man tycker om vindkraft, är kunskap och information viktigt inför ett beslut. De som vill bygga vindkraft på Storåsen, vill genom ett samrådsyttrande ta reda på vad kommunen vill ha för information för att vi i ett senare skede ska kunna ta ett beslut. Tjänstemännen i kommunen skrev ett förslag, men Vår Framtids Läs mer …

Vindkraft och lokal ekonomi

Publicerad den1 kommentarKategorierPolitik, Vindkraft

Vår Framtids politiska utskott ville lägga till ett stycke med frågor om hur den lokala ekonomin skulle påverkas, tillsammans med de frågor om miljökonsekvenser som redan var föreslagna. För oss är det ett mycket viktigt beslutsunderlag. Skall vi tycka någonting om en vindkraftspark, vill vi ha fakta och förutsättningar på bordet. Tyvärr tyckte den politiska Läs mer …

Farsartad hantering av vindkrafts-timeouten.

Publicerad denKategorierNäringsliv, Politik, Vindkraft

Vi kan bara hålla med det som framkommer i Sundsvalls Tidnings artikel rörande hanteringen av Nordisk Vindkrafts ansökan om Storåsen! Både politiken och vissa tjänstemän borde ta sig en funderare på hur detta hanterades. Det är inte värdigt att dels jobba för ett bättre näringslivsklimat samtidigt som vi behandlar bolagen och länsstyrelsen på detta sätt. Läs mer …