Föreningens funktionärer

Styrelse

L-O Larsson (ordförande)
Joakim Bäckström (vice ordförande)
Anneli Hjul (suppleant och sekreterare)
Sigun Svelander (kassör)

Linda Mattsson (ledamot)
Leif Edh (ledamot)

Lina Lindman (suppleant)
Nicklas Lundin (suppleant)
Emil Lindblad (suppleant)

Revisorer

Mai Karlsson
Ece Mira Akyıldız

Valberedning

Vakant