Föreningens funktionärer

Styrelse

Ordförande: Leif Edh
Sekreterare: Anneli Hjul
Kassör: Sigun Svelander

Styrelseledamöter:
Lars-Olof Larsson
Linda Mattsson

Styrelsesuppleanter:
Lars-Olof Johansson
Nicklas Lundin
Martin Johansson
Erik Lögdahl

Revisorer

Mai Karlsson
Roger Sundin

Valberedning

Vakant