Föreningens funktionärer

Emil Lindblad (ordförande)
Joakim Bäckström (vice ordförande)
Anneli Hjul (sekreterare)
Lina Lindman (kassör)