Föreningens funktionärer

Styrelse

Per-Erik Elf (ordförande)
Leif Edh (vice ordförande)
Joakim Bäckström (sekreterare)
Sigun Svelander (kassör)

Linda Mattsson
Nicklas Lundin

Styrelsesuppleanter:
Lina Lindman

Revisorer

Mai Karlsson
Roger Sundin

Valberedning

L-O Larsson
Ann-Louise Elf