Vår Framtids politiska utskott

Vår Framtids politiska utskott har fem av de trettiofem mandaten i Ånge kommuns kommunfullmäktige. De 13,8% av rösterna vi nådde i valet 2018 gör oss till kommunens näst största parti.

Vi är fristående från nationella moderpartier. Vi bekänner oss inte till någon särskild ideologi och inrättar oss inte på höger-vänsterskalan. Vår ledstjärna är pragmatiken. Vi tar ställning i sakfrågor endast efter vad vi, efter analys av den information som finns, är övertygade är bäst för vår kommuns utveckling.

Politiskt har vi valspråket ”inte höger, inte vänster, utan rakt fram mot framtiden”.