Politiska representanter

 • Kommunfullmäktige
  • Linda Mattsson
  • Joakim Bäckström
  • Lina Lindman
  • L-O Larsson
  • Leif Grip
  • Leif Edh
  • Angelica Göransson Malkusson (ers.)
  • Mai Karlsson (ers.)
  • Nicklas Lundin (ers.)
 • Kommunfullmäktiges valberedning
  • Lars-Olof Larsson
  • Leif Edh (ers.)
 • Kommunstyrelsen
  • Linda Mattsson
  • Joakim Bäckström
  • Lina Lindman (ers.)
  • Angelica Göransson Malkusson (ers.)
  • Leif Grip (ers.)
 • Koncern- och finansutskottet
  • Linda Mattsson
 • Samhällsbyggnadsutskottet
  • Joakim Bäckström
 • Socialutskottet
  • Leif Grip
 • Utbildningsutskottet
  • Lina Lindman
  • Angelica Göransson Malkusson (ers.)
 • Ånge Fastighets och Industri AB
  • Mai Karlsson
  • Lars-Olof Larsson (ers.)
 • Ånge Energi AB
  • Lars-Olof Larsson
  • Mai Karlsson (ers.)
 • Bygg- och miljönämnden (gemensam nämnd med Bräcke)
  • Emil Lindblad (ers.)
 • Valnämnden
  • Hans Forsström
 • Kommunrevisionen
  • Gun Eriksson