Politiska representanter

 • Kommunfullmäktige
  • Linda Mattsson
  • Joakim Bäckström
  • Lina Lindman
  • L-O Larsson
  • Leif Grip
  • Leif Edh
  • Angelica Göransson Malkusson (ers.)
  • Mai Karlsson (ers.)
  • Nicklas Lundin (ers.)
 • Kommunfullmäktiges valberedning
  • Lars-Olof Larsson
  • Leif Edh (ers.)
 • Kommunstyrelsen
  • Linda Mattsson
  • Joakim Bäckström (ers.)
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Linda Mattsson
 • Socialnämnden
  • Lina Lindman
  • Leif Edh (ers.)
 • Utbildningsnämnden
  • Lina Lindman
  • Mai Karlsson (ers.)
 • Ånge Fastighets och Industri AB
  • Mai Karlsson
  • Lars-Olof Larsson (ers.)
 • Ånge Energi AB
  • Lars-Olof Larsson
  • Linda Mattsson (ers.)
 • Valnämnden
  • Hans Forsström