Sanningen om skolresultaten

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Det maktbärande partiet i Ånge kommun har gått ut med en annons med titeln ”Det händer mycket i Ånge kommun nu!” bestående av en punktlista. Den är tydligt signerad ”Socialdemokraterna Ånge”. De skriver inte rakt ut att det är S som åstadkommit allt detta, men i och med att de undertecknat den med sitt partinamn är det tydligt vad de vill påskina så här i valrörelsen. Läser man annonsen på det sättet och tror på det, blir man vilseledd.

Den mest häpnadsväckande punkten i listan lyder ”skolresultaten går äntligen åt rätt håll, ett mödosamt arbete som visar resultat”. Det mödosamma arbete som givit resultat är helt och hållet skolpersonalens. De har lyckats göra sina jobb trots politiken, inte tack vare den. Den ledande politiska majoriteten har inte lyft ett finger under hela mandatperioden för att förbättra några skolresultat över huvud taget! Vår Framtid har drivit skolfrågorna enormt hårt och gjort allt vi kan för att ett politiskt ansvar för skolan skall tas, och ständigt funnit oss motarbetade av Socialdemokraterna. De har inte ens dragit sig för att med berått mod upprepade gånger bryta mot lagstyrda demokratiska regler för att trycka tillbaka oss som oppositionsparti! Dylika demonstrationer av maktfullkomlighet är tyvärr den bittra sanningen kring Ånge kommuns skolpolitik de två senaste mandatperioderna.

I sammanhanget måste också påståendet att skolresultaten går åt rätt håll faktagranskas. Går de verkligen åt rätt håll? Nja, är tyvärr svaret. I diagrammen nedan presenteras statistik från Skolverket om resultaten i årskurs nio i våra två kommunala högstadieskolor, kompletterat med de preliminära siffrorna för sommaren 2022 som delgivits Utbildningsnämnden. I tur och ordning visas det genomsnittliga meritvärdet, andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen, samt andelen elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram. För att sätta siffrorna i sammanhang visas också rikets medelvärden enligt Skolverket. Siffrorna är sammanställda från 2015 och framåt.

Man kan se att meritvärdet hoppar upp och ner år från år, någonting som är helt naturligt enligt statistikens lagar med tanke på att bara 90-100 elever går ut nian varje år, grovt sett. Någon uppgång att skryta om kan man inte se. Möjligtvis – med god vilja – kan man tolka in en mycket svagt uppåtgående trend från 2018 och framåt – men den är i så fall inte starkare än uppgången i riket i stort.

Tittar man på hur många niondeklassare som gått ut med fullständiga betyg, alltså godkänt i alla ämnen, ser man möjligen en svag trend nedåt – i vilket fall som helst inte uppåt som socialdemokraterna vill påskina och ta åt sig äran för. Tyvärr saknas här siffror för 2022 helt och hållet.

Slutligen kan vi ta en titt på andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram – den lägst liggande ribban bland de nyckeltal man brukar beskriva goda grundskoleresultat med. Här ser man ett kraftigt hoppande upp och ner år till år, men vi kan se en imponerande återhämtning 2022. I övrigt är det inte mycket till trend – i vart fall inte bättre än riksmedelvärdet. Vi ska, när vi tittar på detta diagram, minnas att terminsresultaten i slutet av 2021 var oerhört oroväckande. De pekade på att resultaten mot slutet av läsåret skulle landa på ungefär samma nivå som året innan, alltså med behörighet runt två tredjedelar. Detta föranledde, på Vår Framtids initiativ, att skolan tog till extraordinära åtgärder för att hantera situationen. Det gjorde man under sista delen av vårterminen, och det gav resultat i slutbetygen.

Det ”mödosamma arbete” som sossarna slår sig för bröstet för, är alltså ett brandsläckningsarbete i sista sekunden som resultat av att man äntligen lyssnade lite på oppositionen. Det gjorde att man räddade ett antal elever över behörighetsgränsen – något som i sig givetvis är väldigt positivt.

Vi i Vår Framtid har inte nöjt oss med att ständigt ligga långt under riksmedelvärden och behöva ta till nödlösningar i grevens timme.