Tilläggsyttrande, samråd om vindkraftspark Storåsen

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Jag lade fram vårt tilläggsyttrande angående samrådet för Storåsen på Kommunstyrelsens arbetsutskott i början av sommaren. Tillägget handlade om hur den lokala ekonomin kommer att stärkas, i form av lokala entreprenörer, bygdemedel, framtida arbetstillfällen m.m. Majoriteten ansåg inte att det var kommunpolitikernas sak att lägga vikt vid lokalnyttan, då det kommunala vetot handlar om huruvida det är lämpligt att sätta vindsnurror utifrån vatten- och markförhållanden, något som länsstyrelsen i stor utsträckning redan har kontrollerat för varje ansökan. Jag menar att våra naturvärden har en stor betydelse för oss som lever och verkar här. Dessutom har vi till stor del tagit vårt ansvar i energiförsörjningspolitiken i vår kommun eftersom vi redan har sagt ja till ett antal vindkraftsetableringar i vår kommun.

Att regeringen misslyckats med att ta ett helhetsgrepp om vindkraften, innebär inte att vi lokala politiker inte heller ska ta ansvar för vad den kommer att tillföra och kosta oss. Mitt primära uppdrag som politiker är att ha kommunens bästa för mina ögon, på både kort och lång sikt, oavsett vad mark- och vattenförhållandena är. Därför är lokalnyttan en viktig del i ett samråd.

På samma möte fick jag frågan från majoriteten “Du är alltså emot vindkraft?” Mitt svar blev “Jag är inte emot vindkraft som energikälla. Jag är emot den dåligt förda och ogenomtänkta politiken OM vindkraften”

Om man som kommunalrådet tror, att vi kommer att locka till oss företag genom att producera mer el av vindkraftsetableringar, ställer jag mig frågan, varför har vi inte gjort det hittills, när vi redan i nuläget i området producerar mer el än vi behöver?!

Vår största utmaning i kommunen är att vända en negativ befolkningstrend. Den frågan kommer inte att lösas av fler vindkraftsetableringar, såvida det inte på ett eller annat sätt ger oss betydligt fler arbetstillfällen än det gör i nuläget.

/Linda Mattsson

PS. Läs gärna Sundsvalls Tidnings artikel i frågan.