Tilläggsyttrande, samråd om vindkraftspark Storåsen

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Jag lade fram vårt tilläggsyttrande angående samrådet för Storåsen på Kommunstyrelsens arbetsutskott i början av sommaren. Tillägget handlade om hur den lokala ekonomin kommer att stärkas, i form av lokala entreprenörer, bygdemedel, framtida arbetstillfällen m.m. Majoriteten ansåg inte att det var kommunpolitikernas sak att lägga vikt vid lokalnyttan, då det kommunala vetot handlar om huruvida Läs mer …

Tilläggsförslag i samrådsyttrande.

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Oavsett vad man tycker om vindkraft, är kunskap och information viktigt inför ett beslut. De som vill bygga vindkraft på Storåsen, vill genom ett samrådsyttrande ta reda på vad kommunen vill ha för information för att vi i ett senare skede ska kunna ta ett beslut. Tjänstemännen i kommunen skrev ett förslag, men Vår Framtids Läs mer …

Vindkraft och lokal ekonomi

Publicerad denKategorierPolitik, Vindkraft

Vår Framtids politiska utskott ville lägga till ett stycke med frågor om hur den lokala ekonomin skulle påverkas, tillsammans med de frågor om miljökonsekvenser som redan var föreslagna. För oss är det ett mycket viktigt beslutsunderlag. Skall vi tycka någonting om en vindkraftspark, vill vi ha fakta och förutsättningar på bordet. Tyvärr tyckte den politiska Läs mer …